FRANSFÖRLÄNGNINGAR
Klassisk Fransförlängning 100€
Volym Fransförlängning 120€
Mega Volym Fransförlängning 130€
Påfyllning av klassiska fransar  58€
Påfyllning av volym fransar 64€
Klassiska fransar påfyllning +bryn plock och färg 73€
Volym fransar påfyllning + bryn plock och färg 79€