FRANSFÖRLÄNGNINGAR
Fransförlängning 79€
Liten påfyllning av fransar fr. 38€
Medium påfyllning av fransar fr. 48€
Stor påfyllning av fransar fr. 58€
Borttaging av fransförlängning 20€
Volymfransförlängning 99€
Påfyllning av volymfransar fr. 60€