FRANSFÖRLÄNGNINGAR  
Klassisk Fransförlängning 100€
Volym Fransförlängning 120€
Påfyllning av klassiska fransar  55-75 (liten, medel och stor)€
Påfyllning av volym fransar 65-85 (liten, medel och stor)€