FRANSAR OCH BRYN
Formning av bryn 12 €
Färgning av bryn 14 €
Färgning+formning av bryn 18 €
Färgning av fransar 14 €
Färg+formning av ögonbryn+ färgning av fransar 28 €